Przedszkole

Jak wyglądają zapisy do przedszkola – dzieciak w przedszkolu

Jak wyglądają zapisy do przedszkola

Do przedszkola publicznego mogą zostać zapisane dzieci w wieku 3-6 lat. Jest to okres intensywnego rozwoju i warto zadbać o rozwój socjalny dziecka. Żaden rodzic nie powinien mieć oporów przed podjęciem takiej decyzji. Problem pojawia się jednak z miejscem w placówkach przedszkolnych. Jak można temu zaradzić

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych wynika, że pierwszeństwo przyjęcia do placówek przedszkolnych mają dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Gmina powinna zapewnić miejsce w przedszkolach, toteż gwarantowana jest właściwie tak zwana zerówka.

Kiedy zapisać dziecko?

Najważniejsze jest by śledzić harmonogram rekrutacyjny przedszkola. Awaryjnie należy też mieć na uwadzę inne placówki – w razie, gdyby nasze dziecko okazało się wykluczone z kolejki na rzecz dzieci „bardziej potrzebujących” (np. dzieci z domów dziecka, czy dzieci samotnych rodziców lub bez rodziców).

Następnie ważnym krokiem jest wskazanie placówki tak zwanego „pierwszego wyboru”. Jest to obiekt priorytetowy, do którego nasze dziecko się dostanie. Proces ten jest o tyle ważny, że nie blokujemy miejsca swoją kandydaturą w kolejnych przedszkolach.

 

Zapisy do przedszkoli zazwyczaj odbywają się w lutym lub marcu.

Najczęściej poszczególne gminy organizują terminy rekrutacyjne łącząc ofertę poszczególnych placówek – nie trzeba zatem po kolei zapisywać dziecka w każdym przedszkolu w odrębnym terminie. Obecnie rejestracji w wielu placówkach można dokonać za pomocą internetu – szczególnie w większych miastach.

 

Ale jak skutecznie zapisać dziecko do przedszkola?

Najchętniej przyjmowane dzieci to te, których rodzice należą do danej gminy czy jednostki administracyjnej – czyli podatnicy, którzy wspierają dany region. Zatem ciężej będzie zarejestrować dziecko do publicznej placówki na drugim końcu miasta ze względu na jej renomę.

Listę przyjętych dzieci spoza jednostki administracyjnej przedstawia się zazwyczaj w kwietniu lub aż we wrześniu (!), o ile pozostaną jeszcze wolne miejsca. Jest to udręka osób, które przynależą do innej gminy, niż przedszkole, do którego chcą wysłać dziecko.

 

Wyniki zapisów publikowane są zazwyczaj pod koniec marca lub w kwietniu.

Od negatywnej decyzji dyrektora placówki można się odwołać.

Wedle ustawy dziecko powinno podjąć naukę przedszkolną w promieniu 3 kilometrów od miejsca zamieszkania. Jeżeli odwołamy się od decyzji dyrektora o nieprzyjęciu dziecka, ma on 30-dniowy okres wystawienia nam pisemnej odpowiedzi. Identyczne wezwanie, jak do dyrektora placówki trzeba złożyć również do wójta gminy. Jeżeli i ten udzieli negatywnej odpowiedzi można spróbować pokierować sprawę dalej, w ostateczności do wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo ubiegać się o pokrycie przez gminę kosztów umieszczenia dziecka w przedszkolu, bądź zatrudnienia niani.

 

Co gwarantuje przedszkole publiczne?

Pamiętać należy o tym, że gmina zapewnia 5 godzin opieki nad dzieckiem. Zazwyczaj o godzinie 13-tej musimy odebrać dziecko. Za dłuższy okres trzeba ponieść dodatkową opłatę – czasem się to opłaca.

Osoby bardziej zamożne mogą sobie pozwolić na zapisanie swoich pociech do przedszkoli prywatnych i żłobków. Cena takiej usługi zazwyczaj wynosi od 600 do 1300 zł miesięcznie.

Ciekawostką jest, że rząd pracuje nad projektem ustawy zapewniającym miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom, co wiąże się ze znacznymi dotacjami dla gmin na cele edukacyjne, gdyż obecnie nie ma na to funduszy. Projekt został rozpisany na 2016 rok.